Menu
Kính chúc quý khách anh khang thịnh vượng
Danh mục sản phẩm

Tư vấn HUỲNH GIA  cung cấp dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

1. Tư vấn các loại hình chuyển đổi doanh nghiệp:
 - Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại.

 - Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.
-  Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.
-  Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên và ngược lại.

2. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

 -Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi công ty.
 - Tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Cam kết của Đại lý thuế TAF Việt  sau khi chuyển đổi doanh nghiệp:
 - Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chuyển đổi công ty.
- Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến nội dung chuyển đổi công ty.

  
HUỲNH GIA rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Liên hệ trực tuyến
Dịch vụ
kế toán huỳnh gia luật kế toán huỳnh gia luật kế toán huỳnh gia luật kế toán huỳnh gia luật kế toán huỳnh gia luật kế toán huỳnh gia luật