Menu
Kính chúc quý khách anh khang thịnh vượng

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY GIÁ RẺ

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY GIÁ RẺ

Kết quả hình ảnh cho hinh anh ve thanh lap cong ty
I: Trình tự thành lập công ty như sau:

 •     Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 •     Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
 •     Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.
 •     Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

II: Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:
 •     Giấy phép đăng ký kinh doanh
 •     Danh sách thành viên/cổ đông
 •     Điều lệ công ty
 •     Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
 •     Sổ đăng ký thành viên/cổ dông sáng lập.
 •     Hợp đồng lao động nếu có
 •     Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;
 •     Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên/cổ đông;
 •     Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty giá rẻ hãy liên hệ ngay với chúng tôi Công ty LUẬT HUỲNH GIA để được tư vấn miễn phí,nhanh gọn về các thủ tục thành lập công ty một cách tốt nhất.Trân trọng cảm ơn

 
Call/SMS: 0915.358.779 – 0898.686.333 – 0898.799.333 ( MR.SƠN)        
Email:  huynhgialuat77@gmail.com or ketoanthuecp@gmail.com
Website: http://www.luathuynhgia.com, http//www.huynhgialuat.vn
 
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Danh mục sản phẩm
Liên hệ trực tuyến
Dịch vụ
kế toán huỳnh gia luật kế toán huỳnh gia luật kế toán huỳnh gia luật kế toán huỳnh gia luật kế toán huỳnh gia luật kế toán huỳnh gia luật